אתגרים

מאת תמר גלבוע

חוברת ללימוד השפה הערבית

לתלמידי כיתות י'