הוצאת  ספרים  אחרת

.כתיבה, אפילו ברמת כתב-יד, היא יצירה ספרותית ויש להתייחס אליה בכבוד וברצינות

 

 :שלב ראשון
 .בגלים תקבלו חוות דעת מקצועית עוד טרם ההפקה, ללא כל התחייבו מצדכם

 

:שלב שני
עריכה ספרותית מקצועית
עריכה לשונית והגהה
דפוס איכותי
שיווק לחנויות

 

:ועוד
.גלים שומרת לסופר את כל הזכויות על יצירתו הספרותית
.גלים מעבירה את כל ההכנסות ממכירת הספר ישירות לסופר
.גלים עוזרת לסופר בגיוס כספים טרם תחילת ההפקה

שלך ובשבילך!

052-829-2049

כי גלים מלווה את הסופר, יד ביד, בכל שלבי הפקת הספר.