גשם שחור

מאת עמוס מוקדי 

שואה גרעינית משמידה את כל הקיים על פני האדמה.
קומץ ניצולים מתעמת עם אוכלי-אדם, צולח את העימות ומתארגן לחיים מהוצאת לחם מהאדמה החרבה.


לאחר שָנים אחדות, כשהקהילה מונָה כבר כמה עשרות, לאורן של סכנות חדשות, מוטרדים חבריה מהשאלה, האם יש להם סיכוי לברוא אנושות שונה מקודמתה, או שמא נגזר עליהם לחזור ולקיים את הפגמים שהביאו את האדם להשמיד את עצמו.


השואה שבספר אינה דמיונית; המתואר בו עלול להתרחש כאן מחר.