מהלכה למעשה - מסע בדרך להתעלות.

 
איילת סגל מתקשרת את "אדמה" הכוהן הגדול מטלוס וישויות אור נוספות.

 

ספר ראשון של טלוס שתוקשר בעברית עם תכנים רלוונטיים לחיינו בישראל ובמזה"ת.