שער לרוח

ספר שירי נשמה מאת מאדור טרייבר

 

"בזכות קריאתו של הצרצר
חזרתי לרגע מהיותי מפוזר.
ממחשבות
מתגלגלות
בכל פינה
שבתי הביתה אליי לגינה."

 

בחריזה ובסגנון ייחודי מוצגים אלמנטים מעולם הרוח, הטבע, המודעות והלב, והשתלבותם בחיי היומיום של כולנו.