ובאת בסוד הדברים

מאת אוריתי סלה פכטהולד

 

"הוא אשר עשית, הוא אשר פעלת,

הוא אשר קידשת שמים וארץ.

ואותיות אור נצרפו,

הותכו והתיישבו במקומן בנחת, באהבה.

כי קידשת שמים וארץ והיו לאחד.

ואור אלוה יאיר באהבה עין ולב

ויתהפכו וילבשו חיים חדשים

וילכו בדרך האחרת."


במשך כשנתיים הועברו מסרי אור, נחמה וריפוי לאוריתי סלה פכטהולד. לפעמים התקבלו גם סמלים וצורות. והרי הם מקובצים באהבה בספר זה.