עד לחופים הלבנים

מאת: גברוש נחושתן

ד"ר גברוש נחושתן עוסק שנים רבות בתמיכה באוכלוסיה הוותיקה, בחולים חשוכי מרפא ובבני משפחותיהם.

שותף בגיבוש תוכניות לימוד והשתלמויות בנושא הגרונטולוגיה, ליווה עשרות אנשים בזקנתם,

בהתחבטויותיהם ובגיבוש תוכניות טיפול ותמיכות לאורך חייהם.

הספר "עד לחופים הלבנים" מקבץ סיפורים וידע, מתוך ניסיון אישי ומחקרי.

זהו ספרו השלישי של נחושתן, קדמו לו "לכאוב ולחיות" (1999) ו"פניה יפים" (2006).