הגדה של עיר - אגדה של ילדות

מאת: מיכל שלמן רוזנברג.

 

כאילו טבלה בקסת של זיכרונות צבעוניים וזהרורי חיים, משרטטת מיכל רוזנברג לבית שלמן ביד אמן את קווי המתאר של ילדות בעיר טבריה. 

סיפור משפחתה הפרטי שזור באנקדוטות מהוויי העיר היפה על סוחריה, פרנסיה ותושביה, בימים שלפני קום המדינה ובעשור שאחריו. 

לצד הסיפורים משולבים בספר ציורים פרי מכחולה של המחברת, המוסיפים נדבך נוסף לתמונת העיר של אותם הימים, שהעניקה מימד של אגדתיות למי שגדל בה.