מחשבות על מחשבות

מאת: אליקים קושניר

כבר תקופה ארוכה חש המהנדס ק' כי הוא חושב אחרת מרוב חבריו, בני משפחתו, עמיתיו לעבודה, ולמגינת ליבו – גם מאישים בצמרת השלטונית, הביטחונית והכלכלית – הניחנים, כולם, בדפוסי חשיבה ממוקדת וב'חשיבה חברתית'... 
דפוסים אלו התפתחו כנראה בתהליכי האבולוציה על מנת להאיץ את תהליכי קבלת ההחלטות בעת סכנה – והם, כנראה, הסיבה לרצף ההחלטות השגויות של הצמרת הממשלתית ביטחונית, אשר התקבלו בארצנו מאז מלחמת יום הכיפורים ועד ימינו – ומדירים שינה מעיני. 
מאחר שלא נמצא מי מהמומחים בתחומי הניהול אשר הציע פתרון כלשהו למצב –החלטתי לצאת למסע חקר התואם את דפוס חשיבתי, המבוסס על גישות מערכתיות אידיאליות. 
ספר זה הנו תולדה של מחקר מעמיק, בן שנים, ובו אני מציע מתווה לגיבוש מיצג מערכתי של ''מערכת החשיבה'', שנועד לשמש בסיס תורני לגיבוש רעיונות וליישום תהליכים סדורים של קבלת החלטות אופרטיבית בתאגידים יצרניים, בממשלה ובצבא. 
אני תקווה ואמונה שיישום כלים אלו יאפשר לבכירי המשק להנהיג את ספינת מדינתנו לחוף מבטחים.  


אליקים קושניר – בוגר הטכניון ובעל תואר שני בהנדסת תעשיה ומנהל.