ABOUT US

גלים היא התאחדות בעלי מלאכה ואומנים מתחום המו"לות ששמו לעצמם מטרה

להפיק ולהוציא לאור ספרים בעלי ערך באיכות ללא פשרות.

גלים משאירה את הרווחים והזכויות

במלואם בידי הסופר.

גלים – כי לאף אחד אין זכות

לקחת לך את הזכויות.

צרו קשר

גלים הוצאת ספרים אחרת

רח' ההרחבה 19 כפר הס

072-2347978

052-8292049